Çevre Danışmanlık Hizmeti & Çevre Danışmanlık Firması

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2872 sayılı Çevre Kanuna göre izin lisans sürecinin gelişimi ve takibinin doğru yapılandırılması amacı ile bakanlık ile üretici arasındaki köprüyü kurması adına çevre danışmanlık hizmeti verebilmesi için çevre danışmanlık firması mühendislerince oluşturulmuş ve çevre görevlisi olarak belgelendirilmiş personelden oluşan firmalardan danışmanlık alınmasını zorunlu kılmıştır. 

Çevre Danışmanlık Firmaları neler yapar?

 • Mevcut durum tespiti,
 • Yasal ve fiziksel eksikliklerin belirlenmesi,
 • Eksiklerin giderilmesi için eylem planlarının hazırlanması,
 • Uygulamanın koordinasyonu ve takibi,
 • Yasal değişikliklerin takibi ve kurumun bilgilendirilmesi,
 • Aylık ve yıllık iç tetkiklerin yapılması ve raporlanması,
 • Bakanlık uzmanlarının tesis ziyaretlerine eşlik edilmesi.

Çevre İzni ve Lisansı yönetmeliği bir tesisin izin ve lisans süreci belirlemekle birlikte herhangi bir konuda (emisyon, gürültü, atıksu vb.) teknik bir sınırlama tanımlamamaktadır. Bu tip sınırlamalar konu ile ilgili yönetmeliklerde yayınlanmıştır. Bakanlık uzmanları tesise izin ve lisans verirken mutlaka konu ile ilgili yönetmeliklerde belirtilen şartları aramaktadır. Çevre danışmanlık hizmetleri veren firmamız size bu konularda öncülük edecek ve doğru yönlendirme ve proses ile sonuca ulaşmanızı sağlayacaklardır. Çevre İzni ve Lisans Sürecine Hangi Yatırımlar Dahildir? Çevre İzni ve Lisans Yönetmeliğin kapsamı yönetmelikte madde 2'de "Bu yönetmeliğin Ek-1 ve Ek-2 listesinde  yer alan faaliyet ve tesisler ile ilgili olarak, 2872 sayılı Çevre Kanununca alınması gereken izin ve lisanslara ilişkin tüm iş ve işlemleri kapsar." olarak tanımlanmıştır. Ek-1 ve Ek-2 liste konu bütünlüğünün bozulmaması için ekte sunulmuştur. Bu listede yer alan tüm faaliyetler Çevre İzni veya Çevre İzni ve Lisansına tabidir. Ek-1 veya Ek-2 de tanımlanmış tesis aşağıdaki konulardan en az birinde Çevre İzni veya Çevre İzni ve Lisansı almak zorundadır. Çevre İzni: Çevre Kanunu uyarınca alınması gereken;

 • Hava emisyonu,
 • Çevresel gürültü,
 • Atık su deşarjı,
 • Derin deniz deşarjı konularından en az birini içeren veya birden fazlasını içeren izindir.
Sky Bet by bettingy.com